See all Nokia sites

Alcatel-Lucent, Türkiye’nin 2018 Bilgi Toplumu Stratejisine En İ yi Ş ekilde Hizmet Etmeye Haz ı

06 Ağustos 2015

Geleceğin güvenli ve yenilikçi ağlarını geliştiren, iletişim ve veri ağları çözümlerinin öncü uzmanı Alcatel‐Lucent, T.C Kalkınma Bakanlığı tarafından hazırlanan 2015‐2018 Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı çerçevesinde belirlenen hedeflerin en iyi şekilde gerçekleşebilmesi için en doğru hizmeti en hızlı şekilde sunmayı vadediyor.

Günümüzde giderek artan bant genişliği ihtiyacını karşılamak için, fiber altyapıya geçiş kaçınılmaz bir eğilim olarak ortaya çıkıyor ve yeni nesil erişim şebekelerinde fiber teknolojisinin gerekliliği giderek önem kazanıyor. Plan çerçevesinde belirtilen, öne çıkan konulardan olan sabit genişbant politikası dahilinde, mevcut genişbant şebekelerinde kullanılan altyapının yerini IP tabanlı yeni nesil erişim şebekelerine bırakması öngörülüyor.

Uzakdoğu ülkeleri çoktan atılım yapmış durumda

Küresel açıdan bakıldığında sabit genişbant internet hizmetleri içerisinde, fiber teknoloji payının giderek arttığı görülüyor. Özellikle Uzakdoğu ülkeleri, ulusal genişbant stratejileri doğrultusunda belirledikleri hedeflere ulaşabilmek için fiber altyapıya ağırlık veren ülkeler olarak dikkat çekiyor. Tüm genişbant bağlantıları içerisindeki fiber bağlantı oranlarına göre, 2013 yılı ibarıyla Japonya %69,7, Güney Kore ise %64,5 ile bu alanda dünya lideri konumunda. Türkiye’de ise bu oran %14,2.

Fiber abone sayısı 4 milyona çıkacak

Bilgi Toplumu Stratejisi ile uyumlu olarak fiber erişim altyapısını yaygınlaştırmak ve sayısal bölünmeyi azaltmak için, altyapı çeşitliliği, hız, kalite, sosyo‐ekonomik durum, etkin rekabet ortamı ve kullanım oranları açısından farklılık gösteren yerlerde bölgesel bazlı düzenleme yaklaşımının ve yatırım modellerin benimsenmesi öngörülüyor. 2015‐2018 Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı’nda, Türkiye’de Mart 2014 itibarıyla 1,28 milyon olan fiber abone sayısının 2018’de 4 milyona çıkarılması hedeflendi. Bu konuda Fiber Erişim Destekleme Programı oluşturulacak. 2013 sonu itibarıyla sabit genişbant içerisinde fiber internet penetrasyonu açısından %14,2’lik oranla Türkiye, fiber internet için hala çok büyük bir potansiyel bulunduğunu gösteriyor. Bilgi Toplumu Stratejisi hedeflerini yakalamak için fiber yaygınlığının artılması gerekmekiyor.

Alcatel‐Lucent Teknoloji ve Teknik Satış Direktörü Nurettin Çetinkaya: “Fiber genişbant iletişiminde süregelen liderliğimizi koruyoruz”

Dünya üzerindeki servis sağlayıcılara ve müşterilerine IP ve bulut bilişim teknolojileri, sabit ultra‐broadband ve kablosuz erişim teknolojileri alanında yenilikçi ürünler ve çözümler sağladıklarını belirten Alcatel‐Lucent Teknoloji ve Teknik Satış Direktörü Nurettin Çetinkaya, konuyla ilgili şu açıklamalarda bulundu:

“Alcatel Lucent olarak, Türkiye’nin 2015‐2018 Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planına uygun bir şekilde, son yıllarda yatırımlarımızı fiber tarafta artırıyoruz. Günümüzde şebekeler, bağlantılı dünyanın dayanağını oluşturuyor. Biz, tüm müşterilerimizin potansiyellerini gerçekleştirebilmesi için bu şebekelerin esnek, hızlı ve güvenli bir şekilde yapılandırılması gerektiğine inanıyoruz. Dünya çapında çok büyük fiber tabanlı projelere imza atıyoruz. Dünyadaki fiber genişbant ve diğer tüm iletişim teknolojilerinde süregelen liderliğimizden güç alarak Türkiye için özel geliştirdiğimiz çözümlerimizi müşterilerimize sağlıyoruz. Uzun yılların tecrübesiyle oluşturduğumuz profesyonel servislerimizle, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’deki ve bu bölgedeki pazarın geleceğini de şekillendireceğiz.”

Basın bültenleri için abone ol

Alcatel-Lucent has joined Nokia. If you wish to subscribe to Nokia press releases and receive updates by email, please visit the !nokia_subscribe. If you are currently subscribed you can still manage your subscription.